انشعاب دوبل 67 درجه/لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل

انشعاب دوبل 67 درجه-

برند

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

pict810134100001479340300001 pic443972510001 13-

دانلود کاتالوگ

انشعاب دوبل 67 درجه-

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

pict810134100001479340300001 pic443972510001 13-

مدل

انشعاب دوبل 67 درجه-

برند

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

pict810134100001479340300001 pic443972510001 13-