انشعاب دوبل 67 درجه/لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل اتصالات

انشعاب دوبل 67 درجه-

برند اتصالات

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

انشعاب دوبل 67 درجه-

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

-

مدل اتصالات

انشعاب دوبل 67 درجه-

برند اتصالات

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-