بالا تنه شیر فلکه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

بالا تنه شیر فلکه-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40850-

نوع اتصالات

بالا تنه شیر فلکه آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

بالا تنه شیر فلکه-

آذین لوله سپاهان کد 40850-

بالا تنه شیر فلکه آذین-

20-25-32-

-

مدل اتصالات

بالا تنه شیر فلکه-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40850-

نوع اتصالات

بالا تنه شیر فلکه آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-