بست آویز سقفی دو رزوه ایی/لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل

بست آویز سقفی دو رزوه ایی-

برند

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

pict040134100001961440300001 pic613972510001 13-

دانلود کاتالوگ

بست آویز سقفی دو رزوه ایی-

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

pict040134100001961440300001 pic613972510001 13-

مدل

بست آویز سقفی دو رزوه ایی-

برند

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

pict040134100001961440300001 pic613972510001 13-