بست زوج سفید پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

بست زوج سفید-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40960-

نوع اتصالات

بست زوج سفید پلی پروپلین آذین-

سایز

20-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

بست زوج سفید-

آذین لوله سپاهان کد 40960-

بست زوج سفید پلی پروپلین آذین-

20-

-

مدل اتصالات

بست زوج سفید-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40960-

نوع اتصالات

بست زوج سفید پلی پروپلین آذین-

سایز

20-

عکس اورجینال

-