بست زوج لوله نیوپایپ کد 12150

مدل اتصالات

بست زوج لوله نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 12150-

نوع اتصالات

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

بست زوج لوله نیوپایپ-

نیوپایپ کد 12150-

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

بست زوج لوله نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 12150-

نوع اتصالات

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

-