بست زوج لوله نیوپایپ کد 50950

مدل

بست زوج لوله نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 50950-50952-

نوع

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict805583100001596018200001 pic039307410001 13-

دانلود کاتالوگ

بست زوج لوله نیوپایپ-

نیوپایپ کد 50950-50952-

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

pict805583100001596018200001 pic039307410001 13-

مدل

بست زوج لوله نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 50950-50952-

نوع

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict805583100001596018200001 pic039307410001 13-