بست لوله نیوپایپ کد 50938

مدل اتصالات

بست لوله نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 50938-50940-50942-50944-50946-

نوع اتصالات

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

بست لوله نیوپایپ-

نیوپایپ کد 50938-50940-50942-50944-50946-

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

بست لوله نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 50938-50940-50942-50944-50946-

نوع اتصالات

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

-