بست لوله پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

بست لوله پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40940-

نوع اتصالات

بست لوله پلی پروپلین آذین-

سایز

20-25-32-40-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

بست لوله پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 40940-

بست لوله پلی پروپلین آذین-

20-25-32-40-

-

مدل اتصالات

بست لوله پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 40940-

نوع اتصالات

بست لوله پلی پروپلین آذین-

سایز

20-25-32-40-

عکس اورجینال

-