بوشن الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل

اتصالات آلیاژی 3000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

استیل آلیاژی-

اتصالات آلیاژی 3000 A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی(در صنعت )-

استیل آلیاژی-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

pict258324100001182879200001 pic413390510001 13-

مدل

اتصالات آلیاژی 3000 A182 F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

استیل آلیاژی-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict258324100001182879200001 pic413390510001 13-