بوشن الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل بوشن

اتصالات آلیاژی 3000 A182 F11-

برند بوشن

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

دانلود کاتالوگ

اتصالات آلیاژی 3000 A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

جوشی-

ASME-

-

مدل بوشن

اتصالات آلیاژی 3000 A182 F11-

برند بوشن

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-