تله بخار ترمودینامیک دنده steam trap thermodynamic

مدل تله بخار

ترمو دینامیک. steam trap thermodynamic-

مکانیزم

ترمودینامیکی-

نحوه اتصال

پیچی-

حالت نصب

همه جهات-

جنس بدنه

کربن استیل-

نوع فشار

فشار متوسط-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

دانلود کاتالوگ

ترمو دینامیک. steam trap thermodynamic-

ترمودینامیکی-

پیچی-

همه جهات-

کربن استیل-

فشار متوسط-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

مدل تله بخار

ترمو دینامیک. steam trap thermodynamic-

مکانیزم

ترمودینامیکی-

نحوه اتصال

پیچی-

حالت نصب

همه جهات-

جنس بدنه

کربن استیل-

نوع فشار

فشار متوسط-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-