تله بخار ترموستاتیک

مدل تله بخار

تراپ -

مکانیزم

ترموستاتیکی-

نحوه اتصال

پیچی- ساکت جوشی-

حالت نصب

همه جهات-

جنس بدنه

کربن استیل-

نوع فشار

فشار متوسط-

گروه رنگ

سیاه-

دانلود کاتالوگ

تراپ -

ترموستاتیکی-

پیچی- ساکت جوشی-

همه جهات-

کربن استیل-

فشار متوسط-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

مدل تله بخار

تراپ -

مکانیزم

ترموستاتیکی-

نحوه اتصال

پیچی- ساکت جوشی-

حالت نصب

همه جهات-

جنس بدنه

کربن استیل-

نوع فشار

فشار متوسط-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-