تله بخار خطی ترموستاتیکی TS-21 دنده ای 21 بار S.S304 EYVAZ

مدل تله بخار

تله بخار خطی TS-21-

برند تله بخار

عیوض EYVAZ - عیوض تکنیک-

مکانیزم

ترموستاتیکی-

فشار کاری ( مگاپاسکال )

21 FHV-

دمای کارکرد(سانتی گراد)

250-

دانلود کاتالوگ

تله بخار خطی TS-21-

عیوض EYVAZ - عیوض تکنیک-

ترموستاتیکی-

21 FHV-

250-

-

مدل تله بخار

تله بخار خطی TS-21-

برند تله بخار

عیوض EYVAZ - عیوض تکنیک-

مکانیزم

ترموستاتیکی-

فشار کاری ( مگاپاسکال )

21 FHV-

دمای کارکرد(سانتی گراد)

250-

عکس اورجینال

-