حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ کد 40110

مدل اتصالات

حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 40110-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 40110-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 40110-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-