درپوش رزوه دار پایه بلند آبی پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 41161-

نوع اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی -

آذین لوله سپاهان کد 41161-

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی آذین-

20-25-32-

-

مدل اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی -

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 41161-

نوع اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-