درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 41151-

نوع اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز-

آذین لوله سپاهان کد 41151-

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین-

20-25-32-

-

مدل اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 41151-

نوع اتصالات

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-