درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 41120-

نوع اتصالات

درپوش رزوه دار پایه کوتاه آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار-

آذین لوله سپاهان کد 41120-

درپوش رزوه دار پایه کوتاه آذین-

20-25-32-

-

مدل اتصالات

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 41120-

نوع اتصالات

درپوش رزوه دار پایه کوتاه آذین-

سایز

20-25-32-

عکس اورجینال

-