درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی کد 50970

مدل

درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی -

برند

نیوپایپ کد 50970-50971-50972-50973-

نوع

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict905583100001507018200001 pic629307410001 13-

دانلود کاتالوگ

درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی -

نیوپایپ کد 50970-50971-50972-50973-

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

pict905583100001507018200001 pic629307410001 13-

مدل

درپوش پایه بلند پلاستیکی نیوپایپ آبی -

برند

نیوپایپ کد 50970-50971-50972-50973-

نوع

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict905583100001507018200001 pic629307410001 13-