دستگاه برش لوله نیوپایپ کد 16050سایز 40-63

مدل

دستگاه برش لوله نیوپایپ -

برند

نیوپایپ کد 16050-

نوع

کد 16050-

سایز

40-63 -

عکس اورجینال

pict687583100001032418200001 pic110807410001 13-

دانلود کاتالوگ

دستگاه برش لوله نیوپایپ -

نیوپایپ کد 16050-

کد 16050-

40-63 -

pict687583100001032418200001 pic110807410001 13-

مدل

دستگاه برش لوله نیوپایپ -

برند

نیوپایپ کد 16050-

نوع

کد 16050-

سایز

40-63 -

عکس اورجینال

pict687583100001032418200001 pic110807410001 13-