دستگاه برش لوله نیوپایپ کد 16050سایز 40-63

مدل اتصالات

دستگاه برش لوله نیوپایپ -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 16050-

نوع اتصالات

کد 16050-

سایز

40-63 -

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

دستگاه برش لوله نیوپایپ -

نیوپایپ کد 16050-

کد 16050-

40-63 -

-

مدل اتصالات

دستگاه برش لوله نیوپایپ -

برند اتصالات

نیوپایپ کد 16050-

نوع اتصالات

کد 16050-

سایز

40-63 -

عکس اورجینال

-