زانوی 90درجه تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال 10 بار و 16 بار

مدل

زانوی 90درجه 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

دانلود کاتالوگ

زانوی 90درجه 10 بار و 16 بار-

تکاب اتصال -

جوشی-

زانویی-

جوش خورده-

جوش خورده-

90-

pict749724100001241510300001 pic341941510001 13-

مدل

زانوی 90درجه 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

عکس اورجینال

pict749724100001241510300001 pic341941510001 13-