زانوی 90درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن تکاب اتصال

مدل

زانوی 90درجه -

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

دانلود کاتالوگ

زانوی 90درجه -

تکاب اتصال -

جوشی-

زانویی-

جوشی-

جوشی-

90-

-

مدل

زانوی 90درجه -

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

عکس اورجینال

-