زانو تبدیلی 90 درجه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

زانو 90 درجه تبدیلی پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12312-

نوع اتصالات

زانو تبدیلی آذین-

سایز

25*20-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه تبدیلی پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 12312-

زانو تبدیلی آذین-

25*20-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه تبدیلی پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12312-

نوع اتصالات

زانو تبدیلی آذین-

سایز

25*20-

عکس اورجینال

-