زانو تبدیلی 90 درجه پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل

زانو 90 درجه تبدیلی پلی پروپلین-

برند

آذین لوله سپاهان کد 12312-

نوع

زانو تبدیلی آذین-

سایز

25*20-

عکس اورجینال

pict108583100001493418200001 pic691907410001 13-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه تبدیلی پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 12312-

زانو تبدیلی آذین-

25*20-

pict108583100001493418200001 pic691907410001 13-

مدل

زانو 90 درجه تبدیلی پلی پروپلین-

برند

آذین لوله سپاهان کد 12312-

نوع

زانو تبدیلی آذین-

سایز

25*20-

عکس اورجینال

pict108583100001493418200001 pic691907410001 13-