زانو رزوه ای نیوپایپ کد 10510

مدل اتصالات

زانو رزوه ای نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 10510-

نوع اتصالات

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو رزوه ای نیوپایپ-

نیوپایپ کد 10510-

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

زانو رزوه ای نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 10510-

نوع اتصالات

اتصالات پنج لایه نیوپایپ-

عکس اورجینال

-