زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L

مدل

زانو ساکت ولد-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

خانم-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

زانو ساکت ولد-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

خانم-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

80s-

مساوی-

pict929582100001255555200001 pic399722310001 13-

مدل

زانو ساکت ولد-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

خانم-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

80s-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict929582100001255555200001 pic399722310001 13-