زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 6000 A182 F 304L

مدل

زانو کلاس 6000 استنلس استیل 304-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدل

زانو کلاس 6000 استنلس استیل 304-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict839582100001686555200001 pic120822310001 13-

زانو کلاس 6000 استنلس استیل 304-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوش خورده-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict839582100001686555200001 pic120822310001 13-