زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L

مدل

زانو ساکت ولد 304-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدل

زانو ساکت ولد 304-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict539582100001926555200001 pic900822310001 13-

زانو ساکت ولد 304-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

3000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict539582100001926555200001 pic900822310001 13-