زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد فورج-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

میزان شعاع

شعاع کوتاه-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

زانو ساکت ولد فورج-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

شعاع کوتاه-

A182-

3000-

1/4-4 ساکت-

-

-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ANSI-

-

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد فورج-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

میزان شعاع

شعاع کوتاه-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

عکس اورجینال

-