زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L

مدل

زانو ساکت ولد فورج-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

میزان شعاع

شعاع کوتاه-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

زانو ساکت ولد فورج-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

شعاع کوتاه-

A182-

3000-

1/4-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

بدون درز-

ANSI-

pict935582100001690155200001 pic989722310001 13-

مدل

زانو ساکت ولد فورج-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

میزان شعاع

شعاع کوتاه-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

عکس اورجینال

pict935582100001690155200001 pic989722310001 13-