زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

زانو ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

6000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

فشار قوی-

استنلس استیل-

ASME-

-