زانو 45 الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل زانویی 45 درجه

زانو F11 -

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو F11 -

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

-

مدل زانویی 45 درجه

زانو F11 -

برند زانویی 45 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

عکس اورجینال

-