زانو 45 الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل

زانو F11 -

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

عکس اورجینال

pict748324100001212879200001 pic054380510001 13-

زانو F11 -

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

pict748324100001212879200001 pic054380510001 13-

مدل

زانو F11 -

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

عکس اورجینال

pict748324100001212879200001 pic054380510001 13-