زانو 45 درجه /اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل اتصالات

زانو 45 درجه -

برند اتصالات

اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 45 درجه -

اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

-

مدل اتصالات

زانو 45 درجه -

برند اتصالات

اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-