زانو 90 الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل

زانو F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

3000-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

زانو F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

3000-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد-

جوش خورده-

pict848324100001622879200001 pic454380510001 13-

مدل

زانو F11-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

کلاس فلنج

3000-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد-

اتصال

جوش خورده-

عکس اورجینال

pict848324100001622879200001 pic454380510001 13-