زانو 90 الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل زانویی 90 درجه

زانو F11-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

دانلود کاتالوگ

زانو F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

3000-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

جوشی-

-

مدل زانویی 90 درجه

زانو F11-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-