زانو 90 درجه فورج دنده استنلس استیل 304 کلاس 6000 ELBOW 90 FORGED A182 F304L SCRD 6000#

مدل زانویی 90 درجه

البو فورج استنلس استیل-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-

عکس اورجینال

-

البو فورج استنلس استیل-

bothwell fittings - KEON SAE-

-

مدل زانویی 90 درجه

البو فورج استنلس استیل-

برند زانویی 90 درجه

bothwell fittings - KEON SAE-

عکس اورجینال

-