زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ کد 20510

مدل

زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 20510-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict725583100001588018200001 pic499307410001 13-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 20510-

اتصالات نیوپایپ-

pict725583100001588018200001 pic499307410001 13-

مدل

زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 20510-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict725583100001588018200001 pic499307410001 13-