زانو 90 درجه چپقی پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

زانو 90 درجه چپقی پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12208-

نوع اتصالات

آذین زانو چپقی-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه چپقی پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 12208-

آذین زانو چپقی-

20-25-

-

مدل اتصالات

زانو 90 درجه چپقی پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 12208-

نوع اتصالات

آذین زانو چپقی-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-