زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ کد 60410

مدل

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 60410-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict485583100001594118200001 pic314407410001 13-

دانلود کاتالوگ

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 60410-

اتصالات نیوپایپ-

pict485583100001594118200001 pic314407410001 13-

مدل

زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 60410-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict485583100001594118200001 pic314407410001 13-