سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ کد 20740

مدل

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 20740-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict925583100001509018200001 pic689307410001 13-

دانلود کاتالوگ

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 20740-

اتصالات نیوپایپ-

pict925583100001509018200001 pic689307410001 13-

مدل

سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 20740-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict925583100001509018200001 pic689307410001 13-