سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L

مدل

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

مدل

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict939582100001507555200001 pic050822310001 6-

سه راه استنلس فورج ساکت-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوش خورده-

1/2-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict939582100001507555200001 pic050822310001 6-