سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L

مدل سه راه

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

مدل سه راه

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راه استنلس فورج ساکت-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

-

-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-