سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000

مدل سه راه

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

مدل سه راه

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

-

-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-