سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000

مدل

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

مدل

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict249582100001367555200001 pic260822310001 13-

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوش خورده-

1/2-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

ASME (آمریکا)-

مساوی-

pict249582100001367555200001 pic260822310001 13-