سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ کد 61310

مدل

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 61310-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict295583100001575118200001 pic163407410001 13-

دانلود کاتالوگ

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 61310-

اتصالات نیوپایپ-

pict295583100001575118200001 pic163407410001 13-

مدل

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 61310-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict295583100001575118200001 pic163407410001 13-