سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ کد 61510

مدل

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 61510-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict395583100001585118200001 pic753407410001 13-

دانلود کاتالوگ

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 61510-

اتصالات نیوپایپ-

pict395583100001585118200001 pic753407410001 13-

مدل

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ-

برند

نیوپایپ کد 61510-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict395583100001585118200001 pic753407410001 13-