سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ کد 61510

مدل اتصالات

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ-

نیوپایپ کد 61510-

اتصالات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

سه راهی 90درجه دیواری کوپلی نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 61510-

نوع اتصالات

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-