سه راه تبدیلی الوی استیل ساکت ولد کلاس 3000 A182 F11

مدل سه راه

سه راه تبدیلی F11-

برند سه راه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

دانلود کاتالوگ

سه راه تبدیلی F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

جوشی-

ASME-

-

مدل سه راه

سه راه تبدیلی F11-

برند سه راه

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-