سه راه تبدیلی پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

سه راه تبدیلی پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 13520-

نوع اتصالات

سه راه تبدیلی آذین-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سه راه تبدیلی پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 13520-

سه راه تبدیلی آذین-

-

مدل اتصالات

سه راه تبدیلی پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 13520-

نوع اتصالات

سه راه تبدیلی آذین-

عکس اورجینال

-