سه راه سه کنج پلی پروپلین آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

سه راه سه کنج پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 13208-

نوع اتصالات

سه راه سه کنج آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سه راه سه کنج پلی پروپلین-

آذین لوله سپاهان کد 13208-

سه راه سه کنج آذین-

20-25-

-

مدل اتصالات

سه راه سه کنج پلی پروپلین-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 13208-

نوع اتصالات

سه راه سه کنج آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-