سه راه نامساوی تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال

مدل

سه راه 90درجه-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

شکل

زیرپوش آستین دار-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

دانلود کاتالوگ

سه راه 90درجه-

تکاب اتصال -

جوشی-

زیرپوش آستین دار-

جوش خورده-

جوش خورده-

90-

pict549724100001521510300001 pic931941510001 13-

مدل

سه راه 90درجه-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

شکل

زیرپوش آستین دار-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

عکس اورجینال

pict549724100001521510300001 pic931941510001 13-