سه راه نامساوی تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال

مدل

سه راه 90درجه-

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

دانلود کاتالوگ

سه راه 90درجه-

تکاب اتصال -

جوشی-

سه راه-

جوشی-

جوشی-

90-

-

مدل

سه راه 90درجه-

برند

تکاب اتصال -

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

عکس اورجینال

-