سه راه 45درجه /لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل

سه راه 45درجه /-

برند

وله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

pict510134100001959340300001 pic843972510001 13-

دانلود کاتالوگ

سه راه 45درجه /-

وله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

pict510134100001959340300001 pic843972510001 13-

مدل

سه راه 45درجه /-

برند

وله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

pict510134100001959340300001 pic843972510001 13-