سه راه 45درجه /لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل اتصالات

سه راه 45درجه /-

برند اتصالات

وله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سه راه 45درجه /-

وله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

-

مدل اتصالات

سه راه 45درجه /-

برند اتصالات

وله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-