سوپر تله بخار فلنجدار کارخانجات قند PN10 سام

مدل تله بخار

استیم تراپ سام-

برند تله بخار

سام - شیرآلات صنعتی سام-

نحوه اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-

دانلود کاتالوگ

استیم تراپ سام-

سام - شیرآلات صنعتی سام-

فلنج-

چدن-

مدل تله بخار

استیم تراپ سام-

برند تله بخار

سام - شیرآلات صنعتی سام-

نحوه اتصال

فلنج-

جنس بدنه

چدن-