سیفون110یک تکه با درپوش/لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل اتصالات

سیفون110یک تکه با درپوش-

برند اتصالات

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سیفون110یک تکه با درپوش-

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

-

مدل اتصالات

سیفون110یک تکه با درپوش-

برند اتصالات

لوله و اتصالات پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-