سیفون50 با در پوش/لوله اتصالات و پوشیفت فاضلابی نیوفلکس

مدل اتصالات

سیفون با در پوش-

برند اتصالات

لوله اتصالات و پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سیفون با در پوش-

لوله اتصالات و پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

-

مدل اتصالات

سیفون با در پوش-

برند اتصالات

لوله اتصالات و پوشیفت فاضلابی نیوفلکس-

عکس اورجینال

-