سیفون63 یک تکه با در پوش/لوله و اتصالات پوشیفت نیوفلکس

مدل اتصالات

سیفون یک تکه با در پوش-

برند اتصالات

لوله و اتصالات پوشیفت نیوفلکس-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

سیفون یک تکه با در پوش-

لوله و اتصالات پوشیفت نیوفلکس-

-

مدل اتصالات

سیفون یک تکه با در پوش-

برند اتصالات

لوله و اتصالات پوشیفت نیوفلکس-

عکس اورجینال

-