شیر آتش نشانی ایستاده وگ امید گلستان

مدل شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی ایستاده -

برند شیر آتش نشانی

وگ امید گلستان-

نوع شیر آتش نشانی

ایستاده-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

شیر آتش نشانی ایستاده -

وگ امید گلستان-

ایستاده-

چدن داکتیل-

DIN-

-

مدل شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی ایستاده -

برند شیر آتش نشانی

وگ امید گلستان-

نوع شیر آتش نشانی

ایستاده-

جنس بدنه

چدن داکتیل-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-