شیر آتش نشانی ایستاده وگ امید گلستان

مدل

شیر آتش نشانی ایستاده -

برند

وگ امید گلستان-

نوع

ایستاده-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict659173100001506447200001 pic686485410001 6-

دانلود کاتالوگ

شیر آتش نشانی ایستاده -

وگ امید گلستان-

ایستاده-

آهن داکتیل-

DIN(آلمان)-

pict659173100001506447200001 pic686485410001 6-

مدل

شیر آتش نشانی ایستاده -

برند

وگ امید گلستان-

نوع

ایستاده-

جنس بدنه

آهن داکتیل-

استاندارد

DIN(آلمان)-

عکس اورجینال

pict659173100001506447200001 pic686485410001 6-