شیراطمینان برنجی دنده pn16

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

رزوه ای-

سیال

آب-

گروه رنگی

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

نوع سوپاپ اطمینان

ساده-

اتصال

رزوه ای-

سیال

آب-

گروه رنگی

طلایی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ساده-

رزوه ای-

آب-

طلایی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-