شیر اطمینان فولادی دنده ای Safety Relief Valves

مدل

سفتي ريلايف ولو - سفتي ولو-

برند

لزر-

نوع

ساده(قابلیت )-

اتصال

رزوه ای(عملکرد)-

سیال

گاز(صنعت)-

گروه رنگی

ابی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

دانلود کاتالوگ

سفتي ريلايف ولو - سفتي ولو-

لزر-

ساده(قابلیت )-

رزوه ای(عملکرد)-

گاز(صنعت)-

ابی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict923572100001369854200001 pic133880310001 13-

مدل

سفتي ريلايف ولو - سفتي ولو-

برند

لزر-

نوع

ساده(قابلیت )-

اتصال

رزوه ای(عملکرد)-

سیال

گاز(صنعت)-

گروه رنگی

ابی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict923572100001369854200001 pic133880310001 13-